LUXUS Service s.r.o.

Komplexní služby v oblasti ostrahy

Fyzická ostraha objektů

Navrhujeme řešit zásadně pracovníky ostrahy, kmenovými pracovníky společnost LUXUS Service, s.r.o. Na funkci pracovníka ostrahy převážně zaměstnáváme muže, pracovníky informační služby navrhujeme ženy.

Pouze na výhradní žádost zákazníka můžeme zaměstnat i stávající zaměstnance ostrahy. Tímto opatřením firma sleduje naprostou neprovázanost a nezaujatost, s vyloučením osobních vztahů.

Všichni pracovníci jsou odborně proškoleni s odpovídajícím zdravotním stavem, morálně a trestně bezúhonní. Všichni pracovníci mají osvědčení o odborné způsobilosti pro pozici strážný E 68 -000-00

Strážní jsou ustrojeni ve firemním stejnokroji společnosti LUXUS Service, s.r.o. Každý pracovník je vybaven služebním průkazem.

Pracovníci jsou vybaveni slzotvorným plynem (mírnější prostředek) po dohodě se zákazníkem může být vrátnice vybavena obušky a pouty. Každý z pracovníků ostrahy se může spojit z centrálním dispečinkem bud mobilním telefonem, nebo vysílačkami.

Samozřejmostí při výkonu strážní služby jsou obchůzky dle směrnic, vykonávání běžných povinnosti na vrátnici, protipožární kontroly, atd. Kontrola strážných na obchůzkách je zabezpečena obchůzkovým systémem PES – rozmístění čipů v objektu, které objektivně monitorují reálný pohyb pracovníků ostrahy a strážných.

Struktura střežených objektů:

Základní rozsah ostrahy:

Převozy:

Společnost LUXUS Service s.r.o. Vám nabízí bezpečný převoz finančních hotovostí a cenností skupinou proškolených pracovníků. Rovněž nabízíme doprovod Vašeho pracovníka při přepravě finanční hotovosti nebo jiných cenností. Hlídka doprovází zástupce společnosti přepravující hotovost z banky, nebo do banky. K přepravě peněz používáme bezpečnostní kufr. Pracovníci přepravy jsou školeni v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dle vnitřních řádů dle požadavků zákazníka. Profesní kvalita je prověřována tzv. certifikačními zkouškami.

Garance pojištění služeb: náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a následně NOZ ,společnost LUXUS Service s.r.o., nahradí skutečnou škodu prokazatelně způsobenou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslným jednáním v rozporu s interními předpisy. Pro tento případ je společnost pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.

Recepční služby:

Hlavní náplní recepčních služeb je:

Nezbytnou výbavou recepční je aktivní znalost cizího jazyka dle potřeby klienta

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců

Jedná se o předem dohodnuté cyklické kontroly práceneschopných zaměstnanců zejména u těch, kde vzniklo podezření, že zneužívají DPN. Dle zákona je zaměstnavateli dána možnost provést kontrolu zaměstnance v místě, kde se nemocný zaměstnanec má zdržovat. Pokud zaměstnanec na základě kontroly poruší režim |DPN má zaměstnavatel možnost snížit mu podle ZP, nebo případně odejmout v prvních 14 i dnech náhradu mzdy.

Působení kontroly práce neschopných je preventivní, ale výsledkem nemalá úspora nákladů. Ze zkušeností jsme zjistili, že minimálně u 30 % případ pracovní neschopnosti se jedná o zneužívání dávek