LUXUS Service s.r.o.

Ceník výběr některých činností ceny jsou uvedeny bez sazby DPH

Úklidové služby

Pravidelný úklid

Pravidelný úklid kanceláří od 0,50 Kč/m2/den
Pravidelný úklid výrobních provozů od 0,55 Kč/m2/den

Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační, reálná cena za pravidelný úklid záleží na typu provozu, rozsahu, na náplni a černosti provádění. Rádi Vám zdarma zpracujeme nezávaznou nabídku úklidových služeb po osobní prohlídce prostor.

Jednorázový úklid

Jednorázový úklid mycím automatem od 2- 5 Kč/m2
Čištění podlah kotoučovým strojem a odsátí od 15-20 Kč/m2
Ruční mytí podlah mopem + padem od 6 Kč/m2
Zametání podlah – ruční od 4 Kč/m2
Mytí oken od 12 Kč/m2
Mytí oken lešení, plošina, výškové práce od 36 Kč/m2
Čištění koberců extrakční technikou od 12 Kč/m2
Hodinová sazba 1 pracovník od 160 Kč/hod
Ujeté km od 8 Kč/km

Jednotkové ceny jsou závislé na stupni znečištění, členitosti a rozsahu zakázky. Cenu Vám zpracujeme po osobní prohlídce prostor

OSTRAHA

Orientační ceník pro rok 2015

Strážný od 105 Kč/hod
Strážný se psem od 105
+5
Kč/hod
Kč/hod/pes
Recepční od 120 Kč/hod
Recepční nadstandard od 150 Kč/hod
Doprovod při převozu cenin od 180 Kč/hod
Převozy od 180 Kč/hod
Ujeté km od 8 Kč/km

Ceny jsou dohodou smluvních stran. Kalkulace je provedena na základě analýzy objektu, rozsahu služeb, zařazení a náročnosti výkonu ostrahy.