LUXUS Service s.r.o.

Představení společnosti LUXUS Service, s.r.o.

Společnost LUXUS Service, s.r.o. čerpá z již 17 ti letých zkušeností v oblasti úklidových služeb a v oblasti bezpečnostních služeb. Zajišťujeme pravidelný úklid různých typů komerčních objektů od menších firem až po různá administrativní centra. Jsme schopni pokrýt jakoukoliv velikost poptávky, od malých zakázek až po zakázky většího rozsahu, jak soukromé tak komerční sféry.

Nabízíme kvalitní a komplexní fyzickou ostrahu všech typů objektu realizaci všech nutných preventivních opatření, jež s profesionální ostrahou objektů souvisejí. Díky fyzické ostraze předcházíte vzniku rizik, která mohou vést k újmám na zdraví osob, či majetku.

Předmětem činnosti naší firmy je: Základní údaje o společnosti:
název: LUXUS Service, s.r.o.
sídlo: Kounicova 680/6, 602 00 BRNO
zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89112
číslo účtu: 8832585001/5050
IČO: 04272609
DIČ: CZ04272609